DÜNGER — сучасне підприємство, яке стрімко розвивається, займається розробкою та виготовленням комплексних мінеральних і органо-мінеральних добрив

ПОТУЖНОСТI ВИРОБНИЦТВА

У Рівненській області знаходяться виробничі потужності DÜNGER, що дозволяють виготовляти продукцію в багатотоннажному обсязі. Ми впровадили унікальну програму управління виробничим процесом, яка дозволяє одночасно приймати сировину, гранулювати, фасувати та відвантажувати готову продукцію, таким чином працювати на випередження. Процес виробництва постійно вдосконалюється

100 тисяч тонн

потужність виробництва

до 8000 тонн

одночасне зберігання добрив

65

спеціалістів на виробництві

ПРОДУКЦIЯ

Азот, що входить в сульфат амонію, добре доступний рослинам, мало рухомий і не вимивається з грунту, що дає можливість широкого його застосування як основного добрива, так і під час весняного підживлення. Сульфат амонію рекомендується для культур, вимогливих до сірки, а також для тих, що, без особливої шкоди для врожаю, ростуть при слабокислій реакції грунтового розчину.

Добриво особливо ефективне на неродючих грунтах, які бідні на гумус. За рахунок адсорбційної властивості водорозчинних полікремнієвих кислот, як природного хелатоутворюючого агента, формуються позитивні грунтові характеристики:

  • Покращення аерації й вологоутримання
  • Попередження ерозії
  • Перехід мікроелементів, таких як залізо чи цинк, у доступну форму для рослин

Органо-мінеральні добрива NPK забезпечують перехід від традиційних технологій сільськогосподарського виробництва до органічного землеробства.


Основна органічна складова — леонардит, який є комбінацією речовин, виключно корисних для рослин і живих організмів. Завдяки гуміновим та фульвовим кислотам, що є у складі — досягається найкращий результат по збереженню грунтів та підвищенню якості і врожайності с/г культур.

Лінійка комплексних мінеральних добрив Dunger розроблена та адаптована відносно потреб живлення певних типів культур та рослин. Це гарантія стабільного врожаю та високої якості продукції.


В одній гранулі знаходяться до 5 компонентів, які містять збалансовану формулу елементів живлення:

  • Азот в легко доступній формі, який швидко засвоюється рослиною.
  • Фосфор, що приймає участь у процесах фотосинтезу, перетворення енергії, поділу та росту клітин. Сприяє формуванню сильної кореневої системи, покращує засвоєння води рослиною.
  • Калій, який забезпечує нормальний перебіг фотосинтезу, посилює синтез вуглеводів та їх переміщення із листя рослин у запасаючі органи.
  • Сірка для високої якості врожаю — забезпечує високий вміст білку та олійності.

Амоній сульфат гранульований

Амоній сульфат гранульований є високоефективним азотним добривом, застосування якого забезпечує високу агрономічну і економічну ефективність вирощування основних сільськогосподарських культур

Добрива комплексні NPKS- мінеральні гранульовані

Нові комплексні добрива застосовуються під усі види сільськогосподарських та декоративних культур для довготривалого підживлення грунту
ТУ У 20.1-42637594-001:2019
ТУ У 20.1-32838181-001:2014

Амоній сульфат гранульований з кремнієм

Перевага добрива в поєднанні азотної складової з активним кремнієм, гуміновими сполуками, мікроелементами та іншими біологічно активними речовинами. Добриво особливо ефективне на бідних гумусом неродючих грунтах

Добрива органо-мінеральні NPK

У технологічному процесі одержання органо-мінеральних добрив мінеральні основні елементи живлення (NPK) утворюють з гуміновими сполуками органо-мінеральні комплекси, що дозволяють закріпити азот та калій в обмінній формі, яка легко засвоюється рослинами
ТУ У 20.1-42637594-001:2019
ТУ У 20.1-32838181-001:2014
У виробництві мінеральних добрив ми використовуємо метод компактування. Це унікальна технологія — сухе гранулювання, що забезпечує абсолютну точність дозування, рівномірність змішування компонентів та відповідність вмісту поживних речовин щодо заявлених формул. Метод дозволяє оперативно змінювати компонентний склад. Виготовлений продукт зручний для зберігання, транспортування та внесення
МЕТОД КОМПАКТУВАННЯ
Додатково надаємо послуги по зберіганню, перевалці продукції та утриманню залізничного транспорту сторонніх компаній на власних коліях. Сертифікована лабораторія — наша гордість, її працівники якісно виконують основні обов'язки та кваліфіковано надають послуги по дослідженням іншим компаніям
ДОДАТКОВI ПОСЛУГИ

Приєднуйтесь до числа покупців роздрібного магазину комплексних мінеральних добрив виробництва DÜNGER у дрібному фасуванні

ОНЛАЙН-МАГАЗИН